Menu Sluiten

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2020 verhoogd naar 310.000 euro

Wat houdt NHG in?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Als je gedurende de looptijd van de hypotheek gedwongen bent om jouw huis te verkopen, kunnen er restschulden uit de verkoop voortvloeien. Deze kosten worden onder strikte voorwaarden kwijtgescholden als je een hypotheek hebt met NHG. De gedwongen verkoop moet bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door het verliezen van je inkomsten door arbeidsongeschiktheid of door een echtscheiding.

Hoe hoog is de NHG grens?

De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 januari 2020 omhoog van 290.000 euro (2019) naar 310.000 euro. Voor woningen waarbij fors wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen als isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, kan per 1 januari 2020 328.600 euro worden geleend.

Het kiezen voor een hypotheek met NHG brengt kosten met zich mee, namelijk 0,9 procent van de koopsom. Kan de NHG hypotheek goedkoper?
 
Kiezen voor NHG heeft in meerdere opzichten voordelen. Een groot nadeel zijn de kosten (borgtochtprovisie) die je ervoor betaalt bij het afsluiten van de hypotheek. Door de stijgende huizenprijzen wordt de kans dat je een beroep moet doen op de NHG steeds kleiner. Is dat een aanleiding voor het verlagen van de kosten bij het afsluiten?
 
Wat is het voordeel van een NHG hypotheek?

Bij gedongen verkoop terug kunnen vallen op de regeling is een groot voordeel. Ook voor de bank waar de hypotheek loopt. Het risico van het niet volledig terugkrijgen van het uitgeleende bedrag is namelijk kleiner. Dit beloont de bank met een korting op de hypotheekrente. Dat is voor huizenkopers een belangrijke reden om voor NHG te gaan. Het voordeel weegt namelijk op tegen de hoogte van de kosten.
 
Wat kost het krijgen van NHG?

De kosten bedragen 0,9 procent van de koopsom van het huis. Als je een huis koopt van 250.000 euro, betaal je aan borgtochtprovisie: 250.000 x 0,9 procent = 2.250 euro (eenmalig). Volgens consumentenorganisaties is dit bedrag te hoog. Er wordt namelijk steeds minder gebruik gemaakt van de vangnetfunctie van de regeling, en door de gestegen huizenprijzen zijn de restschulden van claims ook veel lager. 
 
De pot van de NHG is goed gevuld

In het eerste kwartaal van 2019 was het vermogen in de pot 1.299 miljoen euro. Er worden nog steeds veel hypotheken met NHG afgesloten, en ze ontvangen steeds minder verzoeken voor een uitkering uit de pot. In het eerste kwartaal van dit jaar is het vermogen met 2,7 procent gestegen ten opzichte van één jaar eerder. Het aantal claims in het eerste kwartaal is met 76 procent gezakt in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018.
 
Komt de afname door minder scheidingen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid?

Nee, dat is niet de hoofdreden. Het wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de huizenprijzen. Ook bij gedwongen verkoop is het huis vaker te verkopen voor een bedrag hoger dan de hypotheekschuld plus de bijkomende kosten. Een beroep doen op NHG is dan niet nodig. Dit heeft ook effect op de rentekorting die banken geven.