Menu Sluiten

Welke verzekeringen sluit je naast de hypotheek af?

welke verzekering naast hypotheek afsluiten?

Je hebt een huis gekocht. Je sluit een hypotheek af om de aankoop te financieren, maar vergeet de noodzakelijke verzekeringen niet. Welke heb je nodig?

Je sluit verzekeringen af om te voorkomen dat je bij tegenspoed financieel aan de grond raakt. Als huiseigenaar heb je extra risico’s die beter maar goed verzekerd kunnen zijn. Door het afsluiten van een hypotheek kun je het huis kopen, maar besef je goed dat je een hoge schuld op de schouders krijgt. Met de juiste verzekeringen kun je risico’s afdekken.

Verzeker jouw huis tegen schade

Met de opstalverzekering kun je het huis beschermen tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en hagel. Vooral het risico van brand moet verzekerd zijn. Door brand kan het huis binnen een paar minuten volledig verwoest worden. De kans op brand is klein, maar als het gebeurt zijn de gevolgen gelijk groot. De bank waar de hypotheek is afgesloten zal het afsluiten van een opstalverzekering ook verplicht stellen.

Verzeker ook de spullen in huis

De spullen die geen onderdeel zijn van een huis verzeker je met een inboedelverzekering. Deze verzekering is niet verplicht maar wel aan te raden. Bij een brand zal ook jouw huisraad zwaar beschadigd raken, dus verzeker het gevaar maar liever mee. Deze verzekering is overigens ook aan te raden voor huurders van een huis.

Zijn de hypotheeklasten nog te betalen na overlijden?

Bij overlijden van één van de huiseigenaren zijn de hypotheeklasten voor de nabestaanden vaak niet meer op te brengen. Met een overlijdensrisicoverzekering volgt er een uitkering bij overlijden van één van de huiseigenaren. Hiermee kan de hypotheek volledig of deels afbetaald worden. De bank kan bij het verstrekken van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen. Vaak is het verstandig om de uitkering goed af te stemmen op de persoonlijke situatie. Bij overlijden de hypotheek volledig af te laten lossen met een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering kan verstandig zijn.

Zijn de hypotheeklasten ook nog betaalbaar na arbeidsongeschiktheid?

Het niet meer kunnen werken door een ongeval of een ziekte is ook iets om rekening mee te houden. Vooral als de hypotheeklasten een zware druk leggen op het maandelijks te besteden bedrag is het goed om stil te staan bij arbeidsongeschiktheid. Werknemers hebben onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering, maar de hoogte van de uitkering kan tegenvallen.

Houd er dus rekening mee dat je naast de hypotheek ook moet zorgen voor extra zekerheden. De hypotheek heeft een looptijd van tientallen jaren. In een dergelijke lange periode kan er veel gebeuren.