Menu Sluiten

De uitsluitingsclausule bij erven en schenken

De uitsluitingsclausule wordt ook wel privé- of anti-schoonzoonclausule genoemd. Bij een erfenis of schenking wordt de zogenaamde koude kant uitgesloten. Hiermee wordt de schoonzoon of schoondochter bedoeld. Door deze clausule vormt de erfenis of schenking geen onderdeel van het gemeenschappelijk vermogen. De ontvanger krijgt dus een eigen vermogen. Ze mogen het uiteraard wel vrij besteden, maar bij een scheiding is duidelijk dat het vermogen niet voor de ex-partner is. 

Voorkom dat de ex van je zoon of dochter met jouw geld aan de haal gaat

Geld van ouders gaat bij overlijden normaal gesproken naar de kinderen. Dat is wettelijk vastgelegd, en je zult het ook niet anders willen. Bij jouw overlijden komt de erfenis in het vermogen van je zoon of dochter terecht. Als hij of zij vervolgens gaat scheiden heeft de ex-partner recht op de helft van de waarde van de nalatenschap. De meeste huwelijkspartners zijn namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Zo verdwijnt jouw geld in een afvoerputje. Hetzelfde kan ook gebeuren met een schenking. Met de uitsluitingsclausule kan je dit voorkomen. 

Hoe kun je de uitsluitingsclausule inroepen?

In een testament kun je de uitsluitingsclausule opnemen. Bij overlijden zorgt de notaris voor de uitvoering van hetgeen in het testament vastgelegd is. Bij een schenking ga je liefst niet eerst naar de notaris. De kosten lopen namelijk in de honderden euro’s. Gelukkig hoeft dat ook niet. De uitsluitingsclausule verbinden aan een schenking is vormvrij. Je kunt dus eenvoudig het bedrag overboeken naar je zoon of dochter, waarbij uit de omschrijving duidelijk blijkt dat de clausule van toepassing is. De omschrijving “Gift aan (naam zoon / dochter)” is niet voldoende. Je zou het schenkingsbedrag kunnen overmaken ten name van de zoon of dochter waarbij je aangeeft dat de uitsluitingsclausule van toepassing is. 

Denk ook om de uitsluiting bij schenking voor kopen van een woning

Je kunt je zoon of dochter op weg helpen bij het kopen van een woning. Je mag namelijk een bedrag schenken tot 105.302 euro. Dit bedrag is belastingvrij, op voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. Bij dit soort substantiële bedragen is het opnemen van de uitsluitingsclausule van groot belang. Een eigen woning kan bij een echtscheiding al een groot probleem vormen. Met de clausule verklein je het probleem voor je zoon of dochter. Als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor het kopen van een woning is een deel van de woning namelijk het eigendom van jouw zoon of dochter.

Wijzigingen vanaf 2018

Is je zoon of dochter ná 1 januari 2018 getrouwd? Dan gelden er andere regels. Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Hierin is onder andere opgenomen dat erfenissen en schenkingen die ontvangen worden voor en tijdens het huwelijk, persoonlijk zijn. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. In de huwelijkse voorwaarden kan echter zijn bepaald dat erfenissen en schenkingen wél in de huwelijksgemeenschap vallen. De uitlsuitingsclausule blijft dus in sommige situaties ook relevant voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

Diligentia Financieel Consult

Wij plaatsen onze werkzaamheden binnen onze EHBO-kernwaarden: Eerlijk, Hulpvaardig, Betrokken, Opbouwend. Op die basis willen wij jou ontzorgen bij een advies over en bemiddeling bij hypotheken, verzekeringen, vermogensopbouw, schenken en nalatenschapsplanning. 

Heb je vragen over schenken, nalatenschapsplanning, jouw testament of andere financiële producten? Neem dan contact met ons op via de telefoon of stuur ons een bericht!