Menu Sluiten

Het verschil tussen levenstestament en testament

Door ziekte, lichamelijke of geestelijke achteruitgang kan jij (tijdelijk) geen beslissingen nemen, maar je wil wel zelf de regie houden en zaken volgens jouw wensen regelen. Of je wil vastleggen wat er na overlijden moet gebeuren met jouw geld, de woning, jouw bezittingen en schulden, anders dan hoe het wettelijk is geregeld. 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin jij vastlegt aan wie jij een volmacht geeft om namens jou beslissingen te nemen en op welke manier, op het moment dat jij dat (tijdelijk) niet meer kan door ziekte, lichamelijke of geestelijke achteruitgang. De beslissingen gaan over financiële, medische en persoonlijke zaken. Een levenstestament bestaat uit twee volmachten. Eén voor financiële zaken en één voor medische en persoonlijke zaken. Je kunt ook alleen voor financiële zaken een volmacht opstellen.

Moet een levenstestament of volmacht altijd via een notaris opgesteld worden?

Nee, dat hoeft niet. We noemen het dan een onderhandse akte. Via de notaris is het een notariële akte. 

Wat zijn de voordelen om het via de notaris te doen?

In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou beslissingen mag maken. Dit kan één persoon zijn, maar dat hoeft niet. Je kan bijvoorbeeld een splitsing aanbrengen in iemand die jouw financiële zaken en iemand die de overige zaken doet. Denk ook goed na over een opvolger van jouw vertrouwenspersoon als deze niet meer in staat is om voor jou beslissingen te nemen. 

Het voordeel om een levenstestament of volmacht via de notaris op te stellen is dat banken de aangewezen vertrouwenspersoon erkent, waardoor deze ook jouw zaken daadwerkelijk kan waarnemen. 
Een ander voordeel is dat de notaris erop toeziet dat jij wilsbekwaam bent tijdens het opstellen en tekenen van de notariële akte. Zo voorkom je achteraf vervelende discussies. 
De notariële akte wordt door de notaris bewaard en kan het levenstestament of volmacht, met jouw toestemming, bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) aanmelden. De inhoud van de notariële akte is daar niet zichtbaar voor derden, alleen een notaris kan dit inzien. 

Wat is een testament?

Naast het levenstestament is er ook het testament. Een testament is een notariële akte waarin jij aangeeft wie jouw erfgenamen zijn en wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw geld, de woning, jouw bezittingen en schulden. Je kunt ook toekomstige situaties opnemen. Bijvoorbeeld als je kinderen gaat krijgen of als je gaat scheiden. In een testament leg je alles vast wat moet afwijken van hetgeen wettelijk is geregeld.

Een testament is privé. Je maakt dus zelf een testament op en niet samen met jouw partner. Niemand, ook jouw partner of kinderen niet, heeft het recht om jouw testament in te zien. Alleen de notaris kent jouw testament maar die heeft een geheimhoudingsplicht. Als er zaken zijn die wel samen geregeld moeten worden, zoals voogdij over de kinderen, dan kan je daarvoor samen een bepaling opnemen in het testament. 

Een testament blijft geldig tot het moment dat je deze herroept omdat er een nieuw testament gemaakt moet worden. 
Jouw testament wordt ingeschreven in het CTR (Centraal Testamentenregister). Erfgenamen kunnen zien of er een testament is en bij welke notaris deze ligt. De inhoud kunnen zij niet zien, een notaris wel. 

Wat is het verschil tussen een levenstestament en testament?

In een levenstestament regel je financiële, medische en persoonlijke zaken bij in leven zijn. In een testament daarentegen regel je hetgeen er moet gebeuren na jouw overlijden of bij toekomstige situaties.

Notaris op afstand i.v.m. Coronavirus

Veel mensen kunnen door het coronavirus en de vergaande maatregelen niet meer naar de notaris. Omdat veel mensen juist nu hun (levens)testament in orde willen maken, trokken notarissen eind maart aan de bel. Er moest een noodwet komen die het mogelijk maakt om testamenten op afstand op te stellen. En die wet is er nu.

Het kabinet is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het tijdelijk mogelijk maakt om via een applicatie als Skype akkoord te gaan met contracten waarin de laatste wens is opgenomen. Hierdoor mogen notarissen tijdelijk testamenten opstellen zonder dat de klant daarbij aanwezig is. Eerder gaf de beroepsorganisatie KNB al aan dat een testament bij hoge uitzondering ook afgesloten mocht worden via videoverbindingen, maar de vereniging van erfrechtspecialisten, de EPN, vreesde voor juridische procedures. Daarom pleitte de vereniging voor een noodwet, waarin staat dat een ‘testament op afstand’ net zo rechtsgeldig is als een ‘gewoon testament’. 
Hoe de noodwet eruit gaat zien en vanaf wanneer de wet geldig is, is nog niet bekend. De Raad van State zal zich hierover buigen. Waarschijnlijk gaat de noodwet met terugwerkende kracht gelden, zodat alle testamenten die nu al op afstand zijn gesloten ook rechtsgeldig zijn. Het is de bedoeling dat de regeling na de coronamaatregelen weer ingetrokken wordt.

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Wil jij, na het lezen van deze blog, meer informatie over de mogelijkheden in begeleiding voor het opstellen van een levenstestament of testament? Of wil je meer weten over nalatenschapsplanning (erven, erfbelasting, schenken, schenkbelasting)? Stuur ons dan een bericht.