Menu Sluiten

Hoe bouw je als zzp’er pensioen op?

Pensioenopbouw lijkt zo vanzelfsprekend als je in loondienst werkt. Maar hoe werkt dat eigenlijk als je zzp’er bent? 

Wat is pensioen?

Pensioen zijn periodieke uitkeringen die je ontvangt ter vervanging van een salaris. Dit kan gebeuren als je stopt met werken, als je partner komt te overlijden of als je arbeidsongeschikt raakt. We noemen dit respectievelijk: ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe wordt in het algemeen pensioen opgebouwd?

In Nederland kennen wij het driepijler-stelsel. Dat houdt in dat de meeste nederlandse werknemers pensioen ontvangen van: (1) overheid, (2) werkgever en (3) eigen vermogensopbouw. Pensioen van de overheid noemen we AOW. Iedereen die vanaf zijn 15e in Nederland heeft gewoond bouwt AOW op, of je nu wel of niet hebt gewerkt. Het pensioen van de werkgever geldt voor iemand in loondienst.

Wat als je niet in loondienst werkt?

Dan ontvang je wel AOW, geen werkgeverspensioen en ben je vooral aangewezen op eigen vermogensopbouw. Deze vermogensopbouw kan op verschillende manieren en is afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie en je wensen. Middels het Diligentia Zorgplan brengen wij jouw financiële situatie in beeld en o.b.v. jouw wensen zullen we je een eerlijk en deskundig advies geven. 

Welke mogelijkheden heb ik als zzp’er?

Als zzp’er dien je dus een eigen vermogen op te bouwen ter vervanging van het werkgeverspensioen. Als je dit vermogen aanmerkt als pensioenopbouw, dan kan je gebruik maken van belastingvoordelen:

 • De premie of inleg is fiscaal aftrekbaar.
 • Over het opgebouwd vermogen betaal je geen belasting in box 3.

Wat zijn de voorwaarden voor belastingvoordelen?

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De premie of inleg moet gebruikt worden voor een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening.
 • De jaarlijkse premie of inleg moet binnen de toegestane jaarruimte vallen.

Hoe werkt een lijfrente en wat is de fiscale jaarruimte?

Lijfrente
Door premiebetaling of inleg investeert de bank, beleggingsinstelling of verzekeraar jouw geld waardoor jouw vermogen groeit. Als je met pensioen gaat, koop je met de opgebouwde waarde een tijdelijke of levenslange pensioenuitkering (rente) op jouw leven (lijf). Op het moment van uitkeren moet er wel belasting betaald worden, maar mogelijk wel in een lager belastingtarief.

Jaarruimte
Als je geen of te weinig pensioen opbouwt is er sprake van een pensioentekort. Met een jaarruimteberekening wordt dit tekort bepaald. Van de Belastingdienst mag je dit bedrag (jaarruimte) gebruiken voor extra pensioenopbouw en mag je dit aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. 

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Een andere manier van pensioenopbouw is de fiscale oudedagsreserve (FOR). Hiermee reserveer je een deel (gemaximaliseerd) van de fiscale winst. Bij de aangifte inkomstenbelasting mag je dit bedrag aftrekken van de winst, wat je nu (tijdelijk) een belastingvoordeel oplevert.

Waarom FOR?

 • Omdat je dit tijdelijke belastingvoordeel kunt gebruiken om te investeren in je bedrijf. Je kunt het zien als een renteloze lening.
 • Omdat je op het moment dat je stopt met ondernemen, i.v.m. pensionering of beëindiging van je bedrijf, het volledige bedrag aan oudedagsreserve moet afrekenen met de Belastingdienst, profiteer je mogelijk van een lager belastingtarief.
 • Als je de oudedagsreserve (vroegtijdig) laat vrijkomen moet dit bedrag bij je inkomen opgeteld worden en moet je hier alsnog belasting over betalen. Als je dit vrijgekomen bedrag gebruikt als premie of inleg in een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening, dan mag je dit aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze twee handelingen vallen eigenlijk tegen elkaar weg. Doe je dit niet dan lijkt het dat je gebruik maakt van een fiscaal voordeel door de FOR op je balans te noteren. Uiteindelijk verleg je daarmee alleen het moment van belasting betaling naar de toekomst. Dat zou weleens negatief kunnen uitpakken omdat het volledige bedrag van de FOR bij je inkomen wordt opgeteld, waardoor je in het jaar van stoppen waarschijnlijk in een hoger belastingtarief komt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je dient aan het urencriterium te voldoen, d.w.z. minimaal 1225 uur werkzaam in je bedrijf.
 • Je moet IB-ondernemer zijn, d.w.z. ondernemer met een eenmanszaak, VOF of maatschap.
 • Je hebt aan het begin van het desbetreffende kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Het totaal opgebouwde vermogen van de FOR mag niet hoger zijn dan het ondernemersvermogen (eigen vermogen).
 • Het bedrag dat je jaarlijks mag doteren (toevoegen) aan de FOR is gemaximaliseerd. Voor 2021 is dat 9,44% van de fiscale winst met een maximum van € 9.395. 

Reserveringsruimte

Als blijkt dat je in de afgelopen zeven jaar de jaarruimte niet (volledig) hebt benut, heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de reserveringsruimte. Met terugwerkende kracht kun je dan toch de volledige jaarruimte van de achterliggende zeven jaar benutten.

Pensioen en Algemene bijstandswet (Abw)

Hoe je ook pensioen opbouwt als zzp’er, sinds 2015 is het niet meer nodig om eerst je opgebouwde pensioenpot op te maken voordat je aanspraak kunt maken op de Abw. 

Diligentia Financieel Consult

Wij plaatsen onze werkzaamheden binnen onze EHBO-kernwaarden: Eerlijk, Hulpvaardig, Betrokken, Opbouwend. Zo willen wij jou een helpende hand bieden als het gaat om een advies over en bemiddeling bij pensioenopbouw. 
Wil jij een gratis en vrijblijvend eerste gesprek? Neem dan contact met ons op!