Menu Sluiten

Is erfbelasting betalen oneerlijk?

Na overlijden gaan de bezittingen en schulden van de overledene over op de erfgenamen. Er moet dan meestal erfbelasting betaald worden door de erfgenamen. Gemiddeld bedraagt de erfbelasting 11 procent van het bedrag dat overgaat op de erfgenamen. Dat is jaarlijks goed voor een extra bedrag van 1,5 miljard euro in de Nederlandse schatkist. Veel mensen vinden het betalen van erfbelasting oneerlijk omdat er al meerdere keren is afgerekend over geld uit een nalatenschap.

Hoe is al meerdere keren afgerekend over geld uit een nalatenschap?

Heeft u inkomsten uit werk en woning? Dan moet u daarover inkomstenbelasting betalen. Dit is de eerste keer dat u afrekent met de Belastingdienst. Heeft u gespaard en daarmee een vermogen van meer dan 50.000 euro (vrijstelling 2021)? Dan betaalt u over het meerdere vermogensbelastingbelasting. Dit is de tweede keer dat u afrekent met de Belastingdienst. Erft u geld uit een nalatenschap, dan rekent u mogelijk een derde keer af met de Belastingdienst d.m.v. erfbelasting. Naast deze drie afrekeningen bent u ook nog BTW, en in sommige gevallen accijnzen, verschuldigd als u geld uitgeeft. 

Wanneer is er erfbelasting verschuldigd?

Het deel van de nalatenschap dat bij de partner terecht komt wordt in de meeste gevallen niet belast door een hoge vrijstelling. In 2021 bedraagt de partnervrijstelling namelijk 671.910 euro. De meeste erfenissen blijven hier ver onder, dus voor partners is er vaak geen erfbelasting verschuldigd. Kinderen daarentegen hebben een vrijstelling van 21.282 euro. Over het meerdere moeten zij  10 procent betalen. Komt de erfenis per kind boven de 128.750 euro uit, dan moeten zij over het meerdere 20 procent betalen. Voor andere erfgenamen gelden weer andere vrijstellingen en percentages. De partner dient de erfbelasting van de kinderen te betalen. Binnen 8 maanden na overlijden moet de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst binnen zijn. Als de aanslag van de Belastingdienst binnen is moet er binnen 6 weken erfbelasting betaald worden. Heeft u wel voldoende geld op de bank staan? Weet u over welke bedragen het gaat?

Vooral erfgenamen van een alleenstaande zonder kinderen betalen fors

De erfenis van alleenstaanden zonder kinderen gaat naar de broers, zussen en ouders. Ieder heeft recht op een deel van de nalatenschap. Ouders van de overledene kunnen gebruik maken een hoge vrijstelling van 50.937 euro. Broers en zussen hebben maar een vrijstelling van 2.242 euro. Over het meerdere bedraagt de erfbelasting 30 procent en bij grotere erfenissen zelfs 40 procent. 

De Nederlandse schatkist moet wel gevuld worden

Het afschaffen van de erfbelasting zou vooral winst zijn voor vermogende Nederlanders. De nabestaanden van deze vermogende mensen zijn namelijk veel erfbelasting verschuldigd. Bij het afschaffen van de schenk- en erfbelasting moet de Nederlandse schatkist op een andere manier gevuld worden. 1,5 miljard euro bij de inkomstenbelasting opdrukken is ook niet wenselijk. Toch blijft de erfbelasting een belasting die veel mensen oneerlijk vinden. Diligentia Financieel Consult brengt uw nalatenschap van A tot Z in kaart. Hierdoor krijgt u overzicht en kunnen we kijken naar manieren om de erfbelasting zo laag mogelijk te krijgen en te houden. Helemaal voorkomen kan niet!

Diligentia Financieel Consult

Wij plaatsen onze werkzaamheden binnen onze EHBO-kernwaarden: Eerlijk, Hulpvaardig, Betrokken, Opbouwend. Op die basis willen wij u ontzorgen bij een advies over en bemiddeling bij hypotheken, verzekeringen, vermogensopbouw, schenken en nalatenschapsplanning. 

Wilt u uw nalatenschap goed geregeld hebben zodat u uw dierbaren zonder zorgen achterlaat? Heef u vragen over erfbelasting, schenken, testament of andere financiële producten? Neem dan contact met ons op via de telefoon of stuur ons een bericht!