Menu Sluiten

Moet je een erfenis altijd aanvaarden?

Ben jij erfgenaam, dan erf je bezittingen (rechten) en schulden (plichten). De meeste mensen hebben geen moeite met het erven van bezittingen maar wel van schulden. Aanvaarding van een erfenis kan nadelige gevolgen hebben voor je uitkering of toeslagen. De wet biedt daarom verschillende mogelijkheden als het gaat om erven. 

Welke mogelijkheden zijn er?

Een erfenis (nalatenschap) bestaat uit bezittingen (rechten) en schulden (plichten). Om mensen de mogelijkheid te geven een keuze te maken omtrent de erfenis biedt de wet drie mogelijkheden:

* zuiver aanvaarden
* beneficiair aanvaarden
* verwerpen

Zuiver aanvaarden

Bij zuiver aanvaarden van een erfenis erf je, samen met eventuele andere erfgenamen, bezittingen en schulden. Deze keuze kan vastgelegd worden bij de rechtbank of via een verklaring bij de notaris. 

Alleen na onderzoek of er schulden zijn, omdat je op het moment van aanvaarden niet wist of hebt kunnen weten dat er schulden waren, kan er bij de rechtbank op deze keuze worden terug gekomen. 

Zolang je nog niet weet of je een erfenis zuiver wilt aanvaarden, zal je moeten oppassen om je niet al als erfgenaam te gedragen. Het is daarom (als voorbeeld) niet toegestaan om:
– spullen van de overledene mee te nemen naar huis, behalve als je op papier hebt vastgelegd dat je doet uit veiligheidsoverwegingen;
– geld van de rekening van overledene op te nemen.
Mocht je dit wel (per ongeluk) doen, dan heb je erfenis zuiver aanvaard en is er geen weg terug. 

Een erfenis moet gemeld worden als je in de schuldensanering zit of een bijstandsuitkering hebt. Een erfenis kan van invloed zijn op de hoogte van de zorg- en huurtoeslag of je studiebeurs. Voor een pensioen- en/of AOW-uiterking heeft een erfenis geen consequenties.

De wet beschermt minderjarigen bij erven. Zij kunnen nooit zuiver aanvaarden, omdat er anders een kans zou zijn dat zij met schulden worden opgezadeld. Minderjarigen kunnen een erfenis alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. De kantonrechter moet toestemming geven voor verwerpen. Een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige regelt de aanvraag. Er moet binnen drie maanden een keuze worden gemaakt. Gebeurt dat niet, dan aanvaardt een minderjarige een erfenis automatisch beneficiair. 

Beneficiair aanvaarden

Bij beneficiair aanvaarden van een erfenis erf je alleen de bezittingen en niet de schulden. Dit gebeurt veelal als er vermoed wordt dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen. Als vooraf al bekend is dat de bezittingen hoger zijn dan de schulden, dan is zuiver aanvaarden de beste optie. De afhandeling daarvan gaat namelijk veel sneller. Verwerpen van de erfenis is mogelijkheid als je geen erfenis wenst.

Als er door één van de erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, moet de hele erfenis volgens een specifieke procedure worden afgehandeld. Zo moet de gehele boedel beschreven worden en dat vertraagd de verdeling van de erfenis en vraagt meer werk van de eventuele andere erfgenamen. De keuze van beneficiair aanvaarden moet bij de rechtbank schriftelijk worden vastgelegd of via een volmacht van de notaris. De rechtbank rekent wel extra kosten voor deze procedure.  

Verwerpen

Als er al, voorafgaand aan de verdeling van een erfenis, bekend is dat er meer schulden zijn dan bezittingen, dan heb je de mogelijkheid om een erfenis niet te aanvaarden (verwerpen). Een andere reden van verwerpen zou kunnen zijn dat je ruzie had met de overledene of met andere erfgenamen, waardoor je geen enkele bemoeienis wilt hebben met de erfenis. 

Als je een erfenis verwerpt, en er is een testament aanwezig, gaat jouw erfdeel naar de andere erfgenamen. Dit gaat niet op als er in het testament iets anders is bepaald. Is er geen testament aanwezig, en gaat daarmee de verdeling van de erfenis volgens het wettelijk erfrecht, dan valt jouw erfdeel toe aan jouw wettelijke erfgenamen. Dit zou aan je kinderen kunnen zijn als je die hebt. Ook zij hebben op dat moment de keuze om de erfenis te verwerpen.

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Wil jij meer weten over erven, erfbelasting of hulp bij het maken van jouw nalatenschapsplanning? Stuur ons dan een bericht.