Menu Sluiten

Waarom is een testament belangrijk?

In het erfrecht is vastgelegd wie uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Heeft u geen testament, dan worden uw echtgenoot of echtgenote (of geregistreerd partner) samen met de kinderen uw erfgenamen. Voor de meeste mensen zal dit ook wenselijk zijn, maar er is vaak meer te regelen dan dat.

Wanneer maakt u een testament op?

Voor een andere verdeling van uw nalatenschap gaat u naar de notaris voor een testament of voor het veranderen van uw testament. Maar er zijn nog vele andere redenen waarom een testament wenselijk is. U kunt nabestaanden (deels) uitsluiten, bepaalde spullen aan een ander laten toekomen en de WLZ-clausule laten opnemen. U kunt ook vastleggen hoe het na uw overlijden verder moet met uw bedrijf. Ook het benoemen van goede doelen in een testament komt steeds vaker voor. 

Kunt u zelf een testament opstellen?

U kunt een zogenaamd codicil opstellen. Hierin kunt u bepaalde wensen vastleggen, maar dit heeft niet de kracht van een testament. Het codicil is een handgeschreven document waarin u bijvoorbeeld bepaalde bezittingen aan een, in het document genoemde, persoon nalaat. U kunt daarin geen erfgenamen uitsluiten of toevoegen. Een codicil hoeft ook niet nageleefd te worden. Als een erfgenaam deze weggooit, heeft hetgeen opgeschreven is geen waarde meer. Dat kan met een testament niet gebeuren. 

Hoe weten nabestaanden dat er een testament is?

In de loop der jaren kunnen wensen veranderen. Een testament kunt u aanpassen. Het laatst gemaakte is het geldige testament. Als u een testament opmaakt, wordt dit opgeslagen in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Hierin staat niet het testament zelf maar de datum van het opmaken van het testament en de notaris die het testament heeft opgesteld. Vervolgens kunnen nabestaanden contact opnemen met de betreffende notaris. 

Waarom is een Diligentia Nalatenschapsplan onmisbaar voor het opstellen van een testament?

 • U krijgt een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek bij u thuis of op ons kantoor in Leeuwarden of Apeldoorn.
 • U krijgt na de “Inventarisatie en Informatie” een persoonlijk en goed leesbaar verslag van uw persoonlijke situatie.
 • U wordt door ons begeleid naar de notaris voor het opmaken van het juiste testament en/of levenstestament.
 • Wij doen de controle van de conceptakte die de notaris opmaakt. 
 • Wij zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen.

De werkwijze

 • Inventarisatie en Informatie
  • Wij leggen uit hoe het erfrecht in Nederland is geregeld;
  • Wij laten zien wie uw erfgenamen zijn;
  • Wij laten zien hoe de verdeling van uw nalatenschap er uitziet;
  • Wij laten zien hoeveel erfbelasting er betaald moet worden en door wie;
  • Wij leggen de clausules uit die opgenomen kunnen worden in een testament;
  • Wij leggen uit welke impact vermogen heeft bij opname in een zorginstelling;
  • Wij leggen het verschil uit tussen een testament en het levenstestament;
  • Wij leggen uit welk effect schenken heeft op de te betalen erfbelasting.
 • Rapportage
  • Naar aanleiding van de “Inventarisatie en Informatie” ontvangt u een persoonlijk en goed leesbaar verslag;
  • Na enige tijd nemen wij contact op om te informeren of u naar aanleiding van het verslag nog vragen heeft.
 •  Gesprek met notaris
  Wij leggen contact met een notariskantoor en bespreken met de notaris wat voor u belangrijk is. Wij vertalen uw wensen zodat de notaris weet welk testament voor u nodig is. In overleg met u maken wij vervolgens een afspraak met de notaris. Wij zijn bij deze afspraak aanwezig als u dat prettig vindt. Tijdens de afspraak met de notaris worden alle punten nog een keer doorlopen. Als er op dat moment toch nog onduidelijkheden zijn, zullen wij die wegnemen.
 • Controle conceptaktes
  De notaris stelt aan de hand van het gesprek de conceptaktes op. Deze worden zonodig eerst nog door ons gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Indien akkoord wordt in dezelfde of tweede afspraak bij de notaris het testament vastgelegd. 
 • Ondertekening aktes bij notaris
  De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld. U ondertekent de persoonlijk aktes en borgt hiermee dat uw nalatenschap naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt vervolgens een exemplaar van uw testament.

Samenwerking notaris

Diligentia Financieel Consult heeft een kantoor in Leeuwarden en in Apeldoorn. Het is belangrijk om een samenwerking te hebben met een notariskantoor die onze werkwijze kent. Inmiddels zijn wij een mooie samenwerking aangegaan met twee notariskantoren:

 • Notaris Slagman in Leeuwarden
 • Notariskantoor Ridderhof & Stelwagen in Vaassen

Diligentia Financieel Consult

Wij plaatsen onze werkzaamheden binnen onze EHBO-kernwaarden: Eerlijk, Hulpvaardig, Betrokken, Opbouwend. Op die basis willen wij u ontzorgen bij een advies over en bemiddeling bij hypotheken, verzekeringen, vermogensopbouw, schenken en nalatenschapsplanning. 

Heeft u vragen over deze blog of over uw hypotheek of verzekeringen? Wilt u vermogen opbouwen of een aanvullende pensioenregeling? Overweegt u een schenking (op papier) te doen of wilt u uw nalatenschap goed geregeld hebben zodat u uw dierbaren zonder zorgen achterlaat? Heeft u vragen over erfbelasting of uw testament? Neem dan contact met ons op via de telefoon of stuur ons een bericht!