Menu Sluiten

Alles wat je moet weten over autoverzekeringen en inzittendenverzekeringen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de financiële schade kan enorm groot zijn. Zo kan je per ongeluk spullen van iemand kapot maken of zelfs de gezondheid van iemand. Als het gaat om spullen, spreken we van materiële of zaakschade. Als het om gezondheid gaat, hebben we het over letselschade. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de financiële gevolgen hiervan, tenzij er sprake is van opzet. De AVP is niet verplicht in Nederland, maar is wel aan te raden.

Schade veroorzaakt met de auto

De AVP sluit het aansprakelijkheidsrisico, dat verband houdt met motorrijtuigen, uit. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken is, in tegenstelling tot de AVP, een wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht in Nederland voor een ieder die deelneemt aan het verkeer met een motorrijtuig.

Welke dekking in de autoverzekering?

Bij het sluiten van een autoverzekering, heb je de keuze uit drie dekkingen: WA, WA-beperkt casco en WA-casco. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen?

De WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) is de minimale dekking die je moet afsluiten. De WA-dekking dekt de schade, veroorzaakt door jouw auto, aan andermans spullen of gezondheid. Dit geldt ook als iemand anders in jouw auto rijdt. Schade aan jouw auto, ruitbreuk en diefstal worden niet vergoed. Is jouw auto tien jaar of ouder, dan is meestal een WA-dekking voldoende.

De WA-beperkt casco dekking dekt alles wat gedekt is onder een WA-dekking, maar dekt ook de schade door aanrijding, bij brand, explosie, bliksem, storm, hagel, diefstal, ruitbreuk en botsing met dieren. Heb je schade, al dan niet door eigen schuld, aan je eigen auto, dan is die schade niet gedekt. Is jouw auto tussen de zes en tien jaar oud, dan is een WA-beperkt casco dekking aan te raden.

De WA-casco dekking, ook wel WA-volledig casco dekking of all risk dekking genoemd, dekt alles wat onder een WA-beperkt casco dekking valt, aangevuld met schade aan je eigen auto. Ook door eigen schuld. Daarnaast wordt schade door slippen, te water raken en andere van buiten komende onheilen vergoed. Is jouw auto nieuw tot vijf jaar, dan is een WA-casco dekking zeer warm aan te bevelen.

Schade inzittenden- of ongevallen inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is een verzekering die materiële en letselschade vergoed als gevolg van een ongeval. Het gaat hier om iedereen die zich in het voertuig bevindt, bestuurder en passagiers. Vooral belangrijk voor jou als bestuurder, omdat jij, als jezelf een ongeval hebt veroorzaakt, geen dekking hebt op de WA-verzekering. Naast materiële en letselschade, dekt de inzittendenverzekering ook schade aan spullen in de auto, medische kosten en inkomstenderving. De inzittenden- en WA-verzekering kunnen elkaar goed aanvullen.

Bij een ongevallen inzittendenverzekering wordt vooraf een bedrag vastgesteld, uit te keren bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Wie schuld had aan het ongeval doet niet terzake.

Bij een schade inzittendenverzekering wordt de werkelijk geleden schade vergoed van bestuurder en passagiers.

Als je besluit een inzittendenverzekering af te sluiten, kies dan bij voorkeur voor een schade inzittendenverzekering. De ongevallen inzittendenverzekering keert enkel een vast bedrag uit (enkele tienduizenden euro’s), die vaak ontoereikend is bij overlijden of blijvende invaliditeit. De maximale vergoeding bij een schade inzittendenverzekering is wel gemaximeerd. Het hoogste maximumbedrag is € 2.500.000.