Menu Sluiten

Diligentia Pensioen Communicatie

Als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers om transparant en duidelijk te communiceren over de door u aangeboden pensioenregeling. Dat is niet voor niets. Volgens het NIBUD weet 60 procent van de Nederlanders niet of er genoeg inkomen zal zijn om alle uitgaven te kunnen betalen na pensionering. Ook is men er slecht van op de hoogte hoe het zit met nabestaanden- en wezenpensioen.

Hoe communiceert u met uw medewerkers over de pensioenregeling? Wat doet u aan informatievoorziening aan uw nieuwe werknemers? Diligentia Financieel Consult biedt u graag een helpende hand, hoe groot of klein uw bedrijf ook is en welke collectieve pensioenregeling u ook heeft. Wij zorgen er samen met u voor dat uw medewerkers een heldere kijk krijgen op hun pensioen(regeling) en helpen u zo ontzorgen!

Hoe doen wij dit?

Diligentia Pensioencommunicatie bestaat uit een vier-stappenplan. Uw betrokkenheid als werkgever is daarbij belangrijk. U toont hiermee namelijk een goed werkgeverschap en betrokkenheid bij de toekomst van uw medewerkers.

Stap 1  Persoonlijke uitnodiging voor uw medewerkers
Stap 2  Informatiebijeenkomst op uw bedrijf
Stap 3  Desgewenst een individueel gesprek en voorlichting met uw medewerker
Stap 4  Nazorg

Wat zijn de voordelen voor u?

U voldoet hiermee aan de verplichte zorgplicht in het kader van de Pensioenwet. U weet dat de communicatie over uw pensioenregeling in professionele handen is. Bovendien toont u zich een betrokken werkgever die zich bekommert om de toekomst van uw medewerkers.

Uw medewerkers krijgen een transparante en duidelijke uitleg over hun pensioenregeling en krijgen door een financiële planning goed inzicht in hun persoonlijke financiële situatie, niet alleen over hoe het zit met hun ouderdomspensioen, maar ook in geval van nabestaanden- en wezenpensioen en desgewenst overige levensgebeurtenissen.

Meer informatie?

Neem gerust contact op om uw vragen te stellen. Desgewenst lichten wij onze aanpak graag toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.