Menu Sluiten

Diligentia Zorgplan

3-stappen-methode Diligentia Zorgplan

Ons unieke Diligentia Zorgplan is een 3-stappen-methode om uw huidige financiële situatie in kaart te brengen en in verband te brengen met uw toekomstwensen en met hoe u er financieel voorstaat in geval van diverse scenario’s/ levensgebeurtenissen.

 


Stap 1. Hoe is het nu?

We brengen in kaart hoe uw gezinssituatie nu is, wat uw inkomen is en welke financiële producten er momenteel lopen voor welke voorzieningen. U kunt daarbij denken aan uw hypotheek, spaarproducten, of pensioenvoorzieningen.

Stap 2. Wat zijn uw wensen?

In de tweede stap denken we met u na over wat u wilt of nodig hebt bij mogelijke levensgebeurtenissen, zoals gezinsuitbreiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden van een partner, echtscheiding, situaties van erven, of andere gebeurtenissen.

Stap 3. Wat moet er wel of niet gebeuren?

In deze derde stap leggen we de relatie tussen wat er nu is en wat er zou moeten komen om uw toekomstwensen te realiseren, of om aan uw minimale behoeftes te kunnen blijven voldoen.  We brengen in kaart hoeveel er nu ongeveer te besteden is van uw inkomen (na aftrek van vaste lasten) en hoeveel u te besteden hebt in geval van een aantal scenario’s. We brengen ook in kaart of dat matcht met uw wensen. Aansluitend brengen we een advies uit voor wat u zou kunnen doen om risico’s in te perken of wensen te realiseren.


Soms hebben mensen geen behoefte aan het regelen van voorzieningen, maar willen zij alleen inzicht in wat er financieel gebeurt als ze bijvoorbeeld met pensioen gaan. Ook dan is ons Diligentia Zorgplan een uitstekend middel om inzicht te krijgen. In dat geval is het mogelijk om geen adviezen voor voorzieningen te betrekken in het Zorgplan. Desgewenst kan zo’n advies ook later nog uitgewerkt worden.

Werkwijze Diligentia Zorgplan

  • Na het maken van een eerste afspraak sturen wij u een afspraakbevestiging. Daarbij krijg u onze dienstenwijzer met Algemene Voorwaarden en de dienstverleningsdocumenten.
  • Tijdens de afspraak maken we kennis met elkaar, nemen we de documenten door, tekenen we de Opdracht tot Dienstverlening (OTD), waarna wij starten met het doorlopen van de stappen.
  • Nadat we met elkaar stap 1 en 2 hebben doorlopen, schrijven wij de uitkomsten en de adviezen in het Diligentia Zorgplan Rapport, waardoor u inzicht krijgt in uw huidige financiële situatie, uw toekomstwensen en de financiële situatie in geval van bijvoorbeeld pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid.
  • Als bekend en besproken is welke wensen niet matchen met al aanwezige financiële producten, gaan we kijken welk financiële product nodig is om uw wens te realiseren.
  • We vergelijken bij tientallen verzekeraars en banken de voorwaarden en premies. Doordat wij geheel onafhankelijk adviseren, krijgt u de voorwaarden die het best bij u passen voor een goede prijs.
  • Verder zullen we voor u nagaan of de premies van uw huidige financiële producten nog wel juist zijn. De premies op levensverzekeringen zijn de afgelopen jaren namelijk sterk gedaald. De vraag is of u daar ook van mee hebt geprofiteerd, of dat u nog steeds teveel betaalt.
  • We zullen kijken of er financiële producten dubbel lopen die tot onnodige kosten leiden.
  • Daarna zullen wij het juiste financiële product aanvragen en aan u doen toekomen.

Diligentia Nazorg

Bij sommige complexe zaken zouden we u tekort doen als we u na een eerste consult niet meer zouden zien en geen nazorg bieden. We zijn dit zelfs verplicht vanuit de Wet op het Financieel Toezicht. Het is belangrijk om uw financiële situatie om de zoveel tijd te updaten, omdat uw persoonlijke situatie in de tijd kan veranderen. U kunt bij ons een keuze maken uit een aantal Diligentia Nazorg Abonnementen. Als dit van toepassing is, wordt u hierover geïnformeerd tijdens een consult.