Menu Sluiten

Kwaliteitsborging

Kwaliteit door WFT (Wet op Financieel Toezicht)

Er is tegenwoordig streng toezicht op financiële dienstverleners en er is veel vastgelegd in de wet- en regelgeving. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht in het bezit te zijn van de benodigde WFT-diploma’s en ons regelmatig te laten bijscholen. Diligentia Financieel Consult voldoet royaal aan wat aan kennis wordt verlangd. Wij houden onze vakkennis op peil door Permanente Educatie en vakliteratuur. Regelmatig volgen wij trainingen om nieuwe producten in de markt goed te leren kennen.

Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s:

 • WFT Basis
 • WFT Zorg
 • WFT Schade Particulier
 • WFT Schade Zakelijk
 • WFT Vermogen
 • WFT Inkomen
 • WFT Hypothecair krediet

Kwaliteit door samenwerking en het vier-ogen-principe

Wij zijn aangesloten bij Financieel Zeker. Hierdoor zijn wij in staat ons nog meer te richten op uw belang. Aan de samenwerking met Financieel Zeker ligt het ‘vier-ogen-principe’ ten grondslag. Dit betekent dat er minimaal één gespecialiseerde adviseur of acceptant meekijkt naar elk advies. Onze adviezen over financiële producten  leggen wij voor aan de controle- en kwaliteitsafdeling van Financieel Zeker. Voordat er een aanvraag van een financieel product wordt gedaan, gaat het rapport naar de compliance medewerker van Financieel Zeker, die de inhoud controleert op tientallen voorschriften vanuit de WFT. Nadat een financieel product is aangevraagd, wordt de hele administratieve afhandeling uitgevoerd door de betreffende afdeling van Financieel Zeker.

Wij  zijn bij de volgende instellingen aangemeld:

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  registratienummer: 300.012172 van Financieel Zeker
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Schouten Ins. Int. BV
  polisnummer: 224064 van Financieel Zeker
 • College Bescherming Persoonsgegevens
  registratienummer: 1562995 van Financieel Zeker