Menu Sluiten

Familiehypotheek maakt kopen van een woning toch mogelijk

Je wilt een woning kopen, maar je maximale hypotheek die je kunt krijgen is te laag. Je hebt wel wat spaargeld om het verschil tussen de koopsom en de maximale hypotheek te financieren, maar ook daarmee gaat het niet lukken om de woning te kopen. Gaat deze woning nu aan je voorbij? Met een familiehypotheek bestaat de kans dat je de woning toch kunt kopen.

Wat is een familiehypotheek?

Het begrip familiehypotheek is door de Belastingdienst geïntroduceerd en geeft aan dat het gaat om een hypotheek, voor de koop van een woning, die niet is afgesloten bij geldverstrekker / bank. Degene die de hypotheek verstrekt mag niet een professionele geldverstrekker / bank zijn, maar er moet sprake zijn van een bestaande relatie tussen de koper van een woning en degene die de familiehypotheek verstrekt. De praktijk laat zien dat het vaak gaat om de relatie tussen ouders en kind.

Valt een familiehypotheek onder de Wet op het Financieel Toezicht (WFT)?

Alleen een professionele geldverstrekker / bank, die “uit hoofde van de uitoefening van beroep of functie” leningen (hypotheken) verstrekken, valt onder de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Een familiehypotheek is hiervan vrijgesteld, maar neemt niet weg dat degene die de familiehypotheek verstrekt zich wel dient te houden aan nederlandse wetgeving. Zo is ook in dit geval het leveren van een wanprestatie uiteraard niet toegestaan. Des te belangrijker om het advies en de bemiddeling door een eerlijk en deskundig financieel advieskantoor te laten doen.

Kan ik een familiehypotheek en een bankhypotheek naast elkaar sluiten?

Een bankhypotheek is een hypotheek die verstrekt wordt door een professionele geldverstrekker / bank. De meeste geldverstrekkers / banken gaan akkoord met het sluiten van een bankhypotheek en een familiehypotheek naast elkaar. Dit wordt ook wel een stapelhypotheek genoemd, omdat de geldverstrekker / bank het eerste (onderste) deel verstrekt en de familiehypotheek als tweede (bovenste) deel wordt verstrekt.

Moet ik de familiehypotheek melden aan de geldverstrekker / bank?

Als uit de financieringsopzet blijkt dat een woning alleen gekocht kan worden door inbreng van eigen middelen, zal een geldverstrekker / bank vragen om bewijs hoe je aan deze eigen middelen komt. Indien deze eigen middelen geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van een familiehypotheek, dan ben je verplicht dit te melden. Doe je dat niet, dan pleeg je fraude.

Wat zijn de voordelen?

Je ouders hebben spaargeld op een bankrekening en krijgen daar momenteel weinig rente over. Jij wilt een woning kopen en leent daarvoor geld bij je ouders tegen een zo’n hoog mogelijke rentepercentage en de rente moet zakelijk zijn. De Belastingdienst accepteert meestal een marge van 25% bovenop de hypotheekrente die de geldverstrekker / bank rekent behorend bij betreffende rentevastperiode. Je ouders krijgen door deze familiehypotheek een hogere rente dan over het spaargeld op de bankrekening. Het is overigens niet verstandig als ouders de familiehypotheek tegen nul rente verstrekken aan hun kind. De Belastingdienst ziet de niet gerekende rente dan als gift.

Jij mag de rente over een familiehypotheek gewoon aftrekbaar maken voor de inkomstenbelasting en daarmee geniet je dus een belastingvoordeel. Omdat je een zo’n hoog mogelijke rentepercentage hebt afgesproken, krijg je ook veel terug van de Belastingdienst en betaal je netto dus weinig. Je moet wel kunnen aantonen dat je ook daadwerkelijk de hypotheekrente aan je ouders hebt betaald en dat je de lening in dertig jaar annuïtair of lineair aflost.

Je ouders ontvangen de door jou betaalde rente in box 3, maar hoeven hier geen belasting over te betalen. Omdat de Belastingdienst je ouders wel zien als de bezitters van het uitgeleende geld, moeten zij wel belasting betalen over het openstaande uitgeleende geld.

Omdat de rente over de familiehypotheek fiscaal aftrekbaar is en je ouders de ontvangen rente (en aflossing) belastingvrij mogen schenken, heb je dubbel voordeel van een familiehypotheek. Hiervoor moet wel een ‘schenkingsverklaring’ worden opgesteld, die door ouders en jou wordt getekend. Bij de schenking dient wel rekening gehouden te worden met de daarvoor geldende vrijstellingen. Meer hierover kun je lezen in dit artikel.

Moet ik de familiehypotheek ook aflossen?

Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn gesloten, moeten volledig worden afgelost. Dit geldt ook voor de familiehypotheek. Hiervoor wordt een ‘overeenkomst geldlening’ opgesteld die door ouders en jou wordt getekend. Hierin wordt ook vastgelegd tegen welke rente je bij je ouders leent. Daarnaast moet een familiehypotheek die na 1 januari 2013 is gesloten, net als alle andere hypotheken, gemeld worden aan de Belastingdienst. Dit doe je in de belastingaangifte over het jaar waarin de familiehypotheek is gaan lopen.

Overwaarde woning gebruiken voor familiehypotheek

Hebben je ouders overwaarde in hun woning? Dan kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een overwaardehypotheek sluiten en de overwaarde als familiehypotheek aan jou verstrekken. Fiscaal wordt deze constructie anders behandeld dan openstaand uitgeleend spaargeld, omdat er in deze constructie sprake is van een hypotheekschuld.

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Zou jij, na het lezen van deze blog, willen weten of een familiehypotheek in jouw situatie mogelijk is? Of zoek je een eerlijk en deskundig financieel advieskantoor die jou een helpende hand kan bieden bij het adviseren over en bemiddelen bij een familiehypotheek? Stuur ons dan een bericht.