Menu Sluiten

Hoe hoog is mijn (pensioen)inkomen als ik ga stoppen met werken?

Pensioen(inkomen) als je stopt met werken, als je partner komt te overlijden of als je arbeidsongeschikt raakt. Hoe hoog zijn deze (pensioen)inkomens eigenlijk en wat is er wel of niet geregeld in de pensioenregeling via jouw werkgever?

Hoe hoog is mijn (pensioen)inkomen als ik ga stoppen met werken?

De hoogte van jouw (pensioen)inkomen is van meer dingen afhankelijk dan alleen de pensioenregeling bij jouw werkgever. Je hebt bijvoorbeeld jaren geen pensioen opgebouwd bij eerdere werkgevers, of je hebt tijdelijk als zelfstandige gewerkt (of dat ben je nog steeds) zonder een pensioenopbouw. Ook het moment van stoppen met werken is bepalend of het feit of je alleenstaand, gehuwd / samenwonend bent en of je partner een pensioen opbouwt. De hoogte van jouw (pensioen)inkomen is ook afhankelijk van je leeftijd en daarmee het moment dat je AOW krijgt. Belangrijk dus om al deze ‘variabelen’ te inventariseren en te analyseren, om uiteindelijk een netto (pensioen)inkomen te kunnen bepalen. Wij doen dit d.m.v. ons unieke Diligentia Zorgplan.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien wat je nu aan pensioen hebt opgebouwd en hoe hoog je (pensioen)inkomen vermoedelijk zal zijn op de dag dat je AOW gaat ontvangen. Ook de hoogte van de AOW is hier inzichtelijk. Daarnaast is af te lezen wat jouw partner aan nabestaandenpensioen krijgt bij jouw overlijden.

Wat kan ik doen als ik te weinig (pensioen)inkomen heb op het moment dat ik ga stoppen met werken?

Met ons Diligentia Zorgplan laten we niet alleen zien wat het netto (pensioen)inkomen is, maar ook het netto besteedbaar inkomen. Dit is wat er uiteindelijk onderaan de streep overblijft, na aftrek van alle (vaste) lasten. Maar wat ik kan doen als blijkt dat mijn netto (pensioen)inkomen, en daarmee mijn netto besteedbaar inkomen, niet realiseert wat ik altijd voor ogen heb gehad?

Naast AOW en het pensioen dat bij je werkgever(s) is opgebouwd, kan je ervoor kiezen nog een aanvulling op te bouwen. Dit kan door simpelweg te gaan sparen of door een aanvullend pensioen. De drie vormen van pensioen noemen we ook wel het ‘drie pijlers pensioenstelsel’:
1. AOW (overheid)
2. Pensioen (werkgever)
3. Aanvullend pensioen (zelf)

Opbouw van aanvullend pensioen kan op twee manieren. Door inleg op een lijfrenterekening of in een lijfrenteverzekering. Met het opgebouwde kapitaal kun je op jouw pensioendatum een aanvullend pensioenuitkering aankopen. Over de vormen en het systeem van lijfrente opbouw en lijfrente uitkering, schrijven we binnenkort een blog.

Hoeveel lijfrente kapitaal je moet opbouwen is afhankelijk van de wensen die je hebt. Met ons Diligentia Zorgplan geven we inzicht in de hoogte van het netto (pensioen)inkomen en het het netto besteedbaar inkomen. Daarnaast inventariseren we jouw wens(en) op het gebied van het netto besteedbaar inkomen. Het verschil kan worden opgebouwd middels een lijfrente kapitaal.

Is de ingangsdatum van mijn AOW gelijk aan mijn pensioendatum?

Er is een verschil tussen de ingangsdatum van de AOW en het pensioen. De AOW leeftijd stijgt langzamerhand van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. In 2019 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De pensioenleeftijd in 2019 is 68 jaar.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik vóór of ná mijn pensioendatum kom te overlijden?

Als je pensioen opbouwt via een werkgever, is er in veel pensioenregelingen een nabestaandenregeling opgenomen. Dit wordt ook wel partnerpensioen genoemd. De achterblijvende partner krijgt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd. Als er nog kinderen thuis wonen die minderjarig zijn, is er ook voor hen een nabestaandenregeling. Dit wordt wezenpensioen genoemd. Nabestaandenpensioen is niet gebonden aan de AOW-leeftijd, maar geldt vanaf het moment van overlijden.

Of en hoeveel nabestaandenpensioen krijgt, is afhankelijk van een aantal factoren:
* Is er wel of geen nabestaandenregeling opgenomen in de pensioenregeling.
* Heeft jouw partner in loondienst gewerkt of/en als zelfstandige. Als jouw partner zelfstandige is, wordt er niet automatisch (nabestaanden)pensioen opgebouwd, tenzij dit is geregeld binnen een beroepspensioenfonds.
* De burgerlijke staat. Het maakt namelijk verschil of je gehuwd bent of geregistreerd partner van elkaar bent. In het geval je gehuwd bent, heb je automatisch recht op een nabestaandenpensioen. Ben geregistreerd partner van elkaar dan moet je zelf elkaar als partner aanmelden bij je pensioenfonds- of verzekeraar.
* Komt je partner vóór of ná pensioendatum te overlijden. Hier kan een verschil ontstaan. Dit heeft o.a. te maken met de keuze of iemand, die bijna met pensioen gaat, kiest om het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen. Andersom is ook mogelijk.
* Is je partner in het verleden gescheiden. Dan gaat een deel van het nabestaandenpensioen naar de ex-partner. Dit wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd.
* Is het nabestaandenpensioen op risico- of opbouwbasis.

Als je partner komt te overlijden vóór pensioendatum, en het nabestaandenpensioen wordt op risicobasis opgebouwd, ontvang je nabestaandenpensioen van het pensioenfonds waar je partner op het moment van overlijden werkte. In het geval van opbouwbasis zou je een nabestaandenpensioen krijgen van het pensioenfonds of de verzekeraar, waarbij het niet uitmaakt of je partner er, op het moment van overlijden, wel of niet werkte.

Als je partner komt te overlijden ná pensioendatum, het nabestaandenpensioen wordt op risicobasis opgebouwd, ontvang je geen nabestaandenpensioen. In het geval van opbouwbasis zou je een nabestaandenpensioen krijgen van het pensioenfonds of de verzekeraar.

Naast het nabestaandenpensioen, opgebouwd via de werkgever, kan je onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor een ANW-uitkering. De Algemene NabestaandenWet (ANW) uitkering gefaciliteerd door de overheid.

Naast ouderdoms- en nabestaandenpensioen, kennen sommige pensioenregelingen ook het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op je WIA-uitkering. Mocht je arbeidsongeschikt raken, is het in veel pensioenregeling geregeld dat je pensioenopbouw doorgaat. Dit wordt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid genoemd. Wel is je pensioenopbouw, door arbeidsongeschiktheid, vaak minder dan wanneer je als niet arbeidsongeschikt met pensioen gaat.

Diligentia Pensioen Communicatie

Jouw werkgever heeft een zorgplicht naar medewerkers om transparant en duidelijk te communiceren over de door jou aangeboden pensioenregeling. Maar hoe en hoe vaak communiceert jouw werkgever over de pensioenregeling?

Met onze Diligentia Pensioen Communicatie formule bieden wij jouw werkgever een helpende hand om de pensioenregeling uit te leggen, zodat jij helder krijgt wat er voor jou is geregeld.

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Wil jij, na het lezen van deze blog, weten hoe hoog jouw (pensioen)inkomen is als je gaat stoppen met werken of als je partner komt te overlijden? Of wil je weten wat er in jouw pensioenregeling wel of niet is geregeld? Stuur ons dan een bericht.