Menu Sluiten

Hoe kun je de belasting over jouw vermogen verlagen?

Op 1 januari 2020 bepaalt de Belastingdienst hoe hoog jouw vermogen is. Iedereen die belasting moet betalen heeft over 2019 een belastingvrijstelling van 30.360 euro. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je over alles daarboven een rendement kunt behalen. Daarom moet je over dit rendement dertig procent belasting betalen (vermogensrendementsheffing). Als je veel spaargeld en vermogen hebt, betaal je al snel een behoorlijke duit belasting. En het is de vraag of je je rendement überhaupt behaalt. Zo niet, dan lever je dus alleen maar vermogen in, en levert het niets op. Er zijn manieren om de belasting over je vermogen te verlagen, maar je moet wel op tijd handelen.

Hoe kun je de belasting verlagen?

Om de belasting op jouw vermogen te verlagen, is het noodzakelijk dat je je vermogen, boven de 30.360 euro, zo laag mogelijk houdt. Maar hoe doe je dat?

1. Los kleine schulden af
Heb je nog openstaande facturen of een nog aan te zuiveren bedrag openstaan op je creditcard? Zijn deze schulden kleiner dan 3.100 euro? Los dan met spaargeld deze schulden af. Daardoor verlaag je je vermogen en daarmee de belasting. Schulden van meer dan 3.100 euro mag je in mindering brengen op je vermogensrendementsheffing.

2. Doe geplande grote uitgaven nog in 2019
Het maakt voor de belastingheffing een groot verschil of je geplande grote uitgaven in 2020 doet of nog in 2019. Peildatum van jouw vermogen is namelijk 1 januari 2020. Het kan daarom verstandig zijn om deze, toch al geplande, uitgaven nog in 2019 te doen, waardoor je vermogen afneemt en daarmee de belasting.

3. Hevel spaargeld over
Spaar je voor je kind op je eigen rekening, maar is je kind 18 jaar of ouder? Hevel het spaargeld dan over op naam van je kind. Vanaf 18 jaar heeft hij/zij namelijk een eigen belastingvrijstelling van 30.360 euro. Houd wel goed in de gaten dat de Belastingdienst het overhevelen van geld ziet als een schenking. Je kind kan dan te maken krijgen met schenkbelasting.

4. Overweeg een schenking
Heb je plannen om aan jouw (klein)kinderen of aan een goed doel te schenken? Stel het niet uit tot 2020, maar doe de schenking nog in 2019. Je kunt, naast gemaximaliseerde belastingvrije schenkingen, maximaal 102.010 euro belastingvrij schenken als dit bedrag gebruikt wordt voor het kopen van een woning, een verbouwing van de eigen woning of het aflossen van de hypotheekschuld.
Een schenking aan een goed doel kan jou, naast het verlagen van jouw vermogen, ook een fiscaal voordeel opleveren. Je mag deze schenking, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken in jouw belastingaangifte over 2019.
Door te schenken verlaag je je vermogen en daarmee de belasting.

Schenken aan kinderen

Jaarlijks mag je 5.428 euro, belastingvrij en vrij te besteden, schenken aan je kind, ongeacht de leeftijd. De Belastingdienst verstaat onder kind ook een stiefkind of pleegkind.

Is jouw kind tussen 18 en 40 jaar, dan mag je je kind eenmalig maximaal 26.040 euro, belastingvrij en vrij te besteden, schenken. Overigens mag schenken op de dag van de 40e verjaardag ook. Als een kind, in geval van scheiding, een schenking van beide ouders krijgt, zal je kind schenkbelasting moet betalen over het meerdere boven 26.040 euro. De Belastingdienst ziet ouders, ook bij scheiding, als één schenker.

Is jouw kind tussen 18 en 40 jaar en wil hij/zij een dure studie gaan doen? Dan mag je je kind daarvoor eenmalig maximaal 54.246 euro, belastingvrij, schenken. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook. Voor zo’n schenking gelden wel een aantal voorwaarden. Ook bij deze schenking geldt dat als een kind, in geval van scheiding, een schenking van beide ouders krijgt, er schenkbelasting betaald moet worden over het meerdere boven 54.246 euro. Van deze maximale, belastingvrije 54.246 euro, mag je kind bijna de helft (26.040 euro) vrij besteden. De overige 28.206 euro moet besteed worden aan de studie.

Is jouw kind of zijn/haar partner tussen 18 en 40 jaar en wil hij/zij een woning kopen, de eigen woning verbouwen of de hypotheekschuld aflossen? Dan mag je je kind maximaal 102.010 euro belastingvrij schenken. Ook op de dag van de 40e verjaardag mag er nog geschonken worden. Dit geldt voor jouw kind of zijn/haar partner. Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden.

Schenken aan (achter)kleinkinderen

Heb je een (achter)kleinkind? Dan mag je jaarlijks maximaal 2.173 euro belastingvrij schenken aan je (achter)kleinkind.
Heb je een (achter)kleinkind tussen 18 en 40 jaar? Dan mag je hem/haar, net als bij je eigen kind, maximaal 102.010 euro schenken voor het kopen van een woning, de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de hypotheekschuld. Dit geldt voor je (achter)kleinkind of zijn/haar partner. Ook hier geldt dat de dag van de 40e verjaardag meetelt voor de schenking en nog een aantal voorwaarden.

Schenkbelasting

Als je een schenking ontvangt, kan je te maken krijgen met schenkbelasting. Dit is afhankelijk van de relatie tussen jou als ontvanger van de schenking en de schenker. Daarnaast is de hoogte van de schenking belangrijk.

Wat is schenkbelasting?
Over een schenking betaalt de ontvanger belasting. Dit noemen we schenkbelasting of schenkingsrecht.

Moet ik schenkingen bij elkaar optellen?
Als je schenkingen krijgt van dezelfde persoon, dan moet je de schenkingen bij elkaar optellen. Ook als je schenkingen krijgt van mensen die partners zijn, moet je de schenkingen bij elkaar optellen. De Belastingdienst ziet partners ook als eenzelfde persoon.
Als jij en je partner een schenking krijgen, moet je die ook bij elkaar optellen.

Hoeveel schenkbelasting moet de ontvanger betalen?
Het percentage schenkbelasting is afhankelijk van de relatie tussen jou als ontvanger en de schenker. Daarnaast is de hoogte van de schenking belangrijk, waarbij er rekening gehouden moet worden met de eerder genoemde vrijstellingen. Samengevat: schenking -/- vrijstelling = belastbaar deel.

Hoogte belastbaar deel 0 – 124.727 euro
– Echtgenoot, partner en kind betalen = 10 procent
– (Achter)kleinkinderen = 18 procent
– Overig (ouders en vrienden) betalen = 30 procent

Hoogte belastbaar deel 124.727 euro en hoger
– Echtgenoot, partner en kind = 20 procent
– (Achter)kleinkinderen = 36 procent
– Overig (ouders en vrienden) = 40 procent

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Zoals hierboven aangegeven zijn er diverse mogelijkheden om de belasting over jouw vermogen te verlagen. Wil je n.a.v. dit artikel een gesprek, stuur ons dan een bericht.