Menu Sluiten

Je aflossingsvrije hypotheek behouden of aflossen?

Een aflossingsvrije hypotheek moet je op een dag in zijn geheel aflossen. Soms verstrekt een geldverstrekker daarna een nieuwe hypotheek, zodat je deze in de jaren erna af kunt lossen. Maar dit is niet altijd mogelijk en hangt af van onzekere omstandigheden in de toekomst. Denk hier dus tijdig over na.

Heb jij een aflossingsvrije hypotheek? Of een hypotheek die gedeeltelijk aflossingsvrij is? Dan behoor je tot de 2,7 miljoen huishoudens in Nederland met zo’n hypotheek. Deze hypotheekvorm was erg populair vanwege de lage maandlast en de hoge hypotheekrenteaftrek. Om die reden willen mensen graag hun hypotheek aflossingsvrij houden, terwijl geldverstrekkers en de overheid dit juist ontmoedigen omdat het teveel risico’s oplevert voor de huizenbezitters. Maar is dat ook zo? En wat is nou wijsheid: je aflossingsvrije hypotheek behouden of aflossen?

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je gedurende de hele looptijd alleen rente. Je lost niets af waardoor je optimaal gebruik maakt van de hypotheekrenteaftrek. Daardoor is de maandlast van een aflossingsvrije hypotheek absoluut het goedkoopst. Overigens wordt het fiscale voordeel de komende jaren wel afgebouwd van maximaal 46 procent renteaftrek naar ongeveer 37 procent in 2023. Je betaalt voor een aflossingsvrije hypotheek wel de hoogste hypotheekrente, omdat geldverstrekkers een renteopslag berekenen als je niet aflost.

Moet ik mijn aflossingsvrije hypotheek op einddatum aflossen?

Veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek zijn in de veronderstelling dat zij hun hypotheek op de einddatum niet hoeven af te lossen. Meestal is deze veronderstelling onjuist, maar het hangt sterk af van het soort hypotheekakte dat destijds door de notaris is opgesteld. Er kan namelijk sprake zijn van een vaste akte of een bankakte. Bij een vaste akte heeft de geldverstrekker een einddatum genoemd waarop de hypotheekschuld afgelost moet worden. Bij een bankakte wordt er weliswaar een einddatum genoemd, maar met de mogelijkheid deze te verlengen tegen bepaalde voorwaarden. Ook is er bij een bankakte vaak aangetekend dat het moment van overlijden, van één van de partners, de einddatum is. De meeste mensen hebben een vaste akte. Hoe dan ook, na de economische looptijd (meestal 30 jaar) mag de bank de openstaande hypotheekschuld opeisen. Ook bij een vaste akte zijn geldverstrekkers steeds meer bereid om een oplossing te vinden voor mensen om hun hypotheekschuld uiteindelijk te kunnen aflossen. In de praktijk zal het erop neer komen dat een geldverstrekker je zal aanbieden om de hypotheekschuld, die niet is afgelost op de einddatum, opnieuw te financieren met een nieuwe hypotheek. Maar dan is de vraag of je op dat moment in de positie bent om deze hypotheek te kunnen afsluiten. Ik kom daar zo op terug.

Als ik het geld niet heb om af te lossen, wat dan?

Ervan uitgaande dat iedereen op zekere dag de aflossingsvrije hypotheek moet aflossen, zijn er op dat moment drie mogelijkheden:
1. Je lost af met geld dat je hebt gespaard bij de bank of met een opgebouwd vermogen in een kapitaalverzekering.
2. Je verkoopt je woning en lost je hypotheekschuld met de opbrengst geheel of gedeeltelijk af.
3. Een geldverstrekker biedt je een nieuwe hypotheek die je binnen een aantal jaren moet aflossen.

Omdat de eerste twee mogelijkheden niet altijd mogelijk of wenselijk zijn, kiezen veel mensen voor de derde mogelijkheid of een combinatie. Maar juist bij het aangaan van een nieuwe hypotheek, kunnen er nieuwe problemen ontstaan.

Wat is het probleem als ik op einddatum voor een nieuwe hypotheek kies?

Volgens de AFM (Autoriteit Financiële Markten) lopen in 2035 veel aflossingsvrije hypotheken af. Tegen die tijd gaan veel kostwinners van de huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek met pensioen. Dit kan gepaard gaan met een daling van hun inkomen. Daarnaast vervalt de hypotheekrenteaftrek voor veel huishoudens, want deze is maximaal 30 jaar. Omdat de lasten daardoor stijgen, neemt het bedrag dat maandelijks overblijft (netto besteedbaar inkomen) af. Ook bestaat er een kans dat je woning minder waard is geworden in de loop van de jaren.

Bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek kijkt een bank juist naar deze twee aspecten:
1. De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en je inkomen.
2. De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van je woning.

Het kan dus zijn dat je (pensioen)inkomen niet toereikend is voor de hypotheekaanbieding die je krijgt van je geldverstrekker. Voor veel ZZP-ers lijkt dit een nog groter probleem te worden, omdat zij vaak geen of te weinig pensioen hebben opgebouwd.

Ook de waarde van je woning kan een struikelblok zijn bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds augustus 2011 mag een aflossingsvrije hypotheek niet meer zijn dan 50 procent van de marktwaarde van de woning. Mocht de marktwaarde van je woning in de jaren voor het aflopen van je hypotheek zijn gedaald, dan zal een geldverstrekker dus minder nieuwe hypotheek verstrekken.

Wat kan ik doen om straks niet in de financiële problemen te komen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om goed inzicht te hebben in jouw netto (besteedbaar) inkomen op de einddatum van jouw aflossingsvrije hypotheek. Met ons Diligentia Zorgplan maken we voor jou inzichtelijk wat je maandelijks overhoudt nadat je alle lasten, inclusief je netto woonlasten, hebt betaald. Mocht blijken dat je straks in financiële problemen kunt komen, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Tussentijds aflossen
Als je spaargeld hebt, waar je nu weinig rente op ontvangt, kan het verstandig zijn om hiermee je hypotheekschuld af te lossen, omdat je daardoor steeds meer eigenaar wordt van de woning. Je bouwt dan dus direct vermogen op en omdat op dit moment de huizenprijzen stijgen, gaat dat nu extra snel. Aan het aflossen op je hypotheekschuld zijn wel voorwaarden verbonden. Je mag bijvoorbeeld per jaar maar tussen 10% of 20% boetevrij aflossen. Je kunt dan echter wel in 5 tot 10 jaar je complete hypotheekschuld aflossen.

2. Hypotheek oversluiten
Het is mogelijk om je aflossingsvrije hypotheek over te sluiten naar een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek, waardoor je automatisch gaat aflossen. Huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek van voor 2013 kunnen er daarnaast voor kiezen om een gedeelte aflossingsvrij behouden.

Moet je je aflossingsvrije hypotheek behouden of aflossen?

Of je je aflossingsvrije hypotheek beter kunt behouden of moet gaan nadenken over aflossen hangt dus sterk af van jouw financiële positie op de einddatum van jouw hypotheek en de hoogte van de openstaande hypotheekschuld. Wij maken met ons Diligentia Zorgplan jouw netto (besteedbaar) inkomen inzichtelijk op de einddatum van jouw hypotheek. We nemen al jouw wensen, plannen en omstandigheden daarin mee. Hierdoor bieden we jou een helpende hand om een weloverwogen keus te maken: behouden of aflossen.