Menu Sluiten

Wat verandert er financieel als uw kind 18 jaar wordt?

Jongeren die 18 jaar worden, mogen zelfstandig autorijden en ze mogen zonder hulp van ouders/verzorgers contracten afsluiten. Er zijn ook veranderingen die zorgen voor extra kosten of minder inkomsten. De kinderbijslag vervalt, maar daar komt studiefinanciering voor in de plaats. De gratis zorgverzekering via de ouders stopt en daar komt een premiebetalende polis voor in de plaats. 

Kinderbijslag maakt plaats voor studiefinanciering

In het kwartaal waarin de jongere 18 jaar wordt krijgen ouders nog kinderbijslag. Daarna stopt het. Daar voor in de plaats kunnen de jongeren een studiefinanciering aanvragen. Gaat uw kind een MBO-opleiding volgen, dan kan uw kind als studiefinanciering een basisbeurs aanvragen. De basisbeurs MBO valt onder de prestatiebeurs. Oftwel, als uw kind het diploma behaald dan wordt de basisbeurs een gift en hoeft deze niet terug betaald te worden. 

Gaat uw kind een HBO of WO-opleiding volgen, dan heeft hij of zij het iets slechter getroffen qua studiefinanciering. Deze studenten krijgen namelijk geen basisbeurs maar een studievoorschot. Geen gift dus als het diploma behaald wordt, maar een terugbetaalverzoek. 

Eigen zorgverzekering afsluiten

Jongeren kunnen tot ze 18 jaar zijn meeliften op de zorgverzekering van de ouders. Maar de eerste van de maand, volgend op de verjaardag, moet de eigen zorgverzekering ingaan. De basiszorgverzekering kosten 125 tot 140 euro per maand. Dat is een zeer hoog bedrag voor een 18-jarige met weinig inkomen. De kosten worden deels gecompenseerd met de zorgtoeslag. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de 18-jarige. Met een inkomen tot ca. 21.000 euro bestaat er recht op 107 euro aan zorgtoeslag per maand. De zorgtoeslag moet nog wel worden aangevraagd. 

Autoverzekering afsluiten

Het halen van een rijbewijs wakkert vaak ook de wens aan om een auto te kopen. Het verzekeren op eigen naam gaat lukken vanaf 18 jaar. Houd wel rekening met een hoge premie. Dat komt door het ontbreken van schadevrije jaren en door de jonge leeftijd. Jongeren betalen namelijk veel meer voor de autoverzekering. 

Hoe zit het met de overige verzekeringen?

Zolang de 18-jarige thuiswonend is, verandert er niet veel op het gebied van andere verzekeringen. Let wel goed op de uitvaartverzekering. Kinderen zijn tot 18 jaar vaak gratis voor een bepaald bedrag meeverzekerd op de verzekering van de ouders. Na de 18e verjaardag vervalt deze dekking. 

Kinderalimentatie

De kinderalimentatie stopt niet omdat een kind 18 jaar wordt. Het loopt door tot 21 jaar. Als de jongvolwassene financieel zelfstandig is kan de alimentatie wel stoppen. Dat is het geval als het inkomen voldoende is om zelf te voorzien in het levensonderhoud.

Diligentia Financieel Consult

Wij plaatsen onze werkzaamheden binnen onze EHBO-kernwaarden: Eerlijk, Hulpvaardig, Betrokken, Opbouwend. Op die basis willen wij u ontzorgen bij een advies over en bemiddeling bij hypotheken, verzekeringen, vermogensopbouw, schenken en nalatenschapsplanning. 

Heeft u vragen over deze blog of over uw hypotheek of verzekeringen? Wilt u vermogen opbouwen of een aanvullende pensioenregeling? Overweegt u een schenking (op papier) te doen of wilt u uw nalatenschap goed geregeld hebben zodat u uw dierbaren zonder zorgen achterlaat? Heeft u vragen over erfbelasting of uw testament? Neem dan contact met ons op via de telefoon of stuur ons een bericht!