Menu Sluiten

Welke veranderingen in 2020 raken jouw portemonnee?

Ieder nieuw jaar brengt veranderingen met zich mee, die voelbaar zijn in jouw portemonnee. Soms positief, soms negatief. Zo ook in 2020. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor jou op een rij.

Positieve koopkracht

Volgens het CPB (Centraal Planbureau) gaat de gemiddelde nederlander, door de positieve koopkracht, er met 2,1 procent op vooruit. Werkenden zullen er meer van profiteren dan gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

Meer geld door verlaging belastingtarief en verhoging heffingskorting

Door een wijziging van het aantal belastingschijven van drie naar twee en de daarmee gemoeide percentages, zal voor de meeste mensen gelden dat het belastingtarief verlaagd wordt waardoor er meer geld wordt overgehouden. Daar komt bij dat de algemene heffingskorting, voor mensen die minder dan 68.507 euro bruto verdienen, verhoogd zal worden waardoor er eveneens minder belasting betaald hoeft te worden.

Aftrek hypotheekrente meer beperkt en eigenwoningforfait lager

De hypotheekrenteaftrek, voor mensen met een eigen woning en een inkomen die hoger is dan 68.507 euro, wordt versneld afgebouwd van 49 naar 46 procent. Daar staat tegenover dat het eigenwoningforfait, voor woningen met een WOZ-waarde van 75.000 – 1.060.000 euro, daalt van 0,65 naar 0,60 procent. Of huizenbezitters ook daadwerkelijk minder belasting gaan betalen is maar de vraag, omdat de verwachting is dat de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in 2020 zal stijgen met 8 tot 10 procent.

Verhoging NHG-grens en verlaging NHG-premie

De NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie) is verhoogd van 290.000 naar 310.000 euro. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6 procent hoger en daarmee ligt de NHG-grens op 328.600 euro. Het is dus mogelijk een duurdere woning te kopen met NHG. Ander positief nieuws is dat de premie die je voor een NHG-hypotheek moet betalen, verlaagd wordt van 0,9 naar 0,7 procent van de hypotheeksom.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen een hogere hypotheek krijgen, omdat het laagste inkomen voor 80 i.p.v. 70 procent meetelt bij de berekening van de maximale hypotheek.

Inkomensgrens huurtoeslag verdwijnt

Stijgt je inkomen , dan verdwijnt je recht op huurtoeslag niet direct. Dit komt omdat de maximale inkomensgrens voor huurtoeslag verdwijnt. Wel wordt de toeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd bij een stijging van het inkomen.

Verhoging belastingvrijstelling bij schenken voor eigen woning

Ben jij of je partner jonger dan 40 jaar en voldoe je aan de rest van de voorwaarden, dan geldt voor jou de verhoging van de belastingvrijstelling tot 103.643 euro bij een schenking die bedoeld is voor de eigen woning. Is de schenking afkomstig van ouders, dan mag je maximaal 26.457 euro hiervan gebruiken voor iets anders dan voor de eigen woning. Is de schenking afkomstig van iemand anders, dan mag je maximaal 2.208 euro gebruiken voor iets anders dan voor de eigen woning.

Zorg duurder en collectiviteitskorting verlaagd

De basiszorgverzekering is iets duurder geworden, maar is ook iets meer uitgebreid. Je betaalt geen eigen risico meer bij het deelnemen aan een stoppen-met-rokenprogramma via de huisarts en apotheekbereidingen voor dure geneesmiddelen worden vergoed.
Door het halveren van de maximale collectiviteitskorting voor de basispolis, wordt de basiszorgverzekering toch wel voelbaar duurder.  

Lagere energierekening

Door een verhoging van de energiebelasting op aardgas, een verlaging van deze belasting op elektriciteit, een hogere teruggaaf van de energiebelasting een verhoging van de netbeheerskosten, zal de energierekening per saldo lager uitvallen.

Bijtelling volledig elektrische leaseauto verhoogd

Heb je een volledig elektrische leaseauto met een waarde onder 45.000 euro, dan betaal je geen 4 maar 8 procent bijtelling. Voor een volledig elektrische leaseauto vanaf 45.000 euro geldt een bijteling van 22 procent.

Aanpassing wegenbelasting en roettax voor oude dieselauto

De wegenbelasting wordt aangepast. Woon je in Gelderland, dan heb je geluk omdat daar de wegenbelasting daalt. De Friezen komen er het slechts vanaf, daar stijgt de wegenbelasting met 25 procent. In de overige provincies ben je uiteindelijk ook duurder uit.
Naast de aanpassing van de wegenbelasting, krijgt de eigenaar van een oude dieselauto (ongeveer van voor 2009) ook een fijnstoftoeslag (roettax) van 15 procent.

Fiets van de zaak aantrekkelijker

Met de fiets naar je werk i.p.v. met de auto of openbaar vervoer? Het wordt aantrekkelijker om een fiets van de zaak te nemen, als jouw werkgever dit faciliteert. Je hoeft de fiets dan niet te kopen en onderhoud en reparatie is vaak voor de werkgever. Wel krijg je als werknemer te maken met een bijtelling van 7 procent over de consumentenadviesprijs inclusief accessoires.

Kindgebonden budget verruimd

Behoor jij tot de ca. 320.000 gezinnen die op dit moment al een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderen (kindgebonden budget) krijgt? Dan krijg jij er gemiddeld 990 euro per jaar bij. Had jij dit kindgebonden budget nog niet? Dan is de kans groot dat jij gaat behoren tot de ca. 300.000 gezinnen die dit budget ook gaat krijgen, weliswaar wel met een verlaagd bedrag van gemiddeld 600 euro per jaar.

Kinderbijslag en kindgebonden budget voor ouders van minderjarige studenten

Heb je een kind van 16 of 17 jaar, die al studeert of boven een bepaalde inkomensgrens uitkomt, dan kom je nu ook in aanmerking voor kinderbijslag en houdt je eveneens het recht op kindgebonden budget.

Geboorteverlof partners verlengd

Krijg je een kind, dan heeft de partner van de moeder m.i.v. 1 juli 2020 recht op 5 weken geboorteverlof met doorbetaling van 70 procent van het salaris.

Duur partneralimentatie verkort

De periode waarin partneralimentatie moet worden betaald wordt de helft van de tijd die het huwelijk heeft geduurd, maar maximaal vijf jaar. Zoals vaak het geval is, zijn er uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld voor ouders met jonge kinderen en huwelijken die heel lang hebben geduurd.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) krijgen werkenden vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ontslag wordt makkelijker omdat werkgevers meerdere ontslaggronden mogen combineren.
Werkgevers mogen drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aanbieden.
Het wordt voor een werkgever aantrekkelijker om een werknemer een vast contract aan te bieden dan een flexibel contract. Dit omdat werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract betalen.

Kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd

Ben jij zzp-er en is je omzet lager dan 20.000 euro (ex BTW) per jaar? Dan mag je er voor kiezen om vrijgesteld te worden van BTW.

Wat kan Diligentia Financieel Consult voor jou betekenen?

Wil jij, na het lezen van deze blog, over één of meerdere onderwerpen in gesprek? Stuur ons dan een bericht.