Menu Sluiten

Uitvaartverzekering

Uw uitvaart goed regelen betekent rust voor uw nabestaanden!

Een bescheiden uitvaart kost al snel € 7.500. Wilt u een minder sobere uitvaart, dan zijn de kosten als snel veel hoger. Kunnen uw nabestaanden deze kosten betalen? Wat wij nastreven is dat uw nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële gevolgen van uw overlijden. Het kan u en hun rust geven dat u uw uitvaartkosten goed hebt afgedekt.

Er zijn twee vormen van uitvaartverzekeringen:

1. Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering wordt de rekening van de uitvaartverzorger rechtstreeks door de verzekeraar voldaan. Meestal is dit de goedkoopste vorm.

2. Geldverzekering

Bij een geldverzekering wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. U kunt zelf weten waaraan u dit besteedt.

Een uitvaartverzekering is niet altijd nodig. Wanneer u vermogen heeft, kan uw uitvaart daarvan betaald worden. Heeft u niet genoeg vermogen om dit te dekken, of wilt u dat niet, dan kunnen we met u kijken wat de beste mogelijkheden zijn. Verzekeringen kunnen wij bij meerdere partijen onderbrengen en wij adviseren onafhankelijk.

Let op: een overlijdensrisicoverzekering dekt geen uitvaartskosten, maar alleen inkomensverlies.

Alles is uiteindelijk afhankelijk van uw wensen. Bereken bij de uitvaartberekenaar van het Nibud wat de  uitvaart die u in gedachten heeft ongeveer kost.